dinsdag 12 juli 2016

Ille a vache, een goed doel

Zaterdag 25 juni 2016

Positie Utila: 16°05.491 N 86°53.619 W
In ons blog van 29 december 2013 – 11 januari 2014 en het blog van 31 mei 2014 – 4 juni 2014 hebben we onze twee bezoeken aan Ile a Vache in Haïti beschreven. De bevolking op dit eiland is erg gastvrij en vriendelijk maar erg arm. Haïti behoort tot de armste landen ter wereld.

Wij hebben tijdens ons eerste bezoek aan Kay Kok hulpgoederen meegenomen die we in Curaçao ingezameld hadden. Tijdens ons tweede bezoek hebben we een van de vissers een reserve-zeil van de Rafiki geschonken waardoor de man weer kon gaan vissen.

Pipi met ons oud zeil, bezorgd door Frits en Reinhilde.

Pipi bij de woning van zijn ouders.

Onze vriendin Reinhilde van der Kroef, die met haar man Frits Dubois op hun boot de Bella Ciao door de Carieb reizen, heeft een stichting opgericht om de mensen op Ile a Vache een beter bestaan te geven. Dit wordt gedaan door de kinderen op dit mooie eiland een kans te geven om een opleiding te volgen. Hierdoor zijn ze beter in staat om een baan te vinden of een bedrijf op te starten en zo een inkomen te genereren. De kinderen op Ile a Vache moeten voor hun studie naar het vasteland en hebben daar kost en inwoning nodig. Dit alles kost bijna niets vergeleken met de standaarden in Nederland, maar voor bijna alle jongeren op dit eiland is dit financieel niet haalbaar.

De stichting van Reinhilde zorgt met het ingezamelde geld dat de jongeren wel een studie kunnen volgen en hierdoor zullen ze hun kansen voor de toekomst verbeteren.

Reinhilde heeft de afgelopen 2 jaar veel werk verzet om de stichting op te richten en deze is door de belastingdienst (ANBI) erkend. Marlene heeft Reinhilde geholpen met een opzet voor de financiële administratie.

Zoeken de lezers nu een goudeerlijk project, waar gegarandeerd geen cent naar de organisatie gaat, maar dat alle gelden 100% besteed worden aan het goede doel, dan is dit project het schoolvoorbeeld. Op de website van de stichting (http://ileavache.blogspot.com/2016/03/samen-aan-de-slag-voor-ile-vache.html) wordt je op de hoogte gehouden van de resultaten van de hulp aan deze jongeren.

Wanneer je de jongeren op Ile a Vache wilt helpen om een betere toekomst te hebben, doneer dan een bedrag aan de “Stichting Studiehulp Kay-Kok” en uw geld wordt voor 100% besteed aan de hulp aan de opleiding van jongeren in Kay Kok.